DAIKIN JAPAN

exedy-daikin-clutch

EXEDY DAIKIN CLUTCH DÜNYANIN en iyi ve birinci kalite debriyaj setleri debriyaj baskı balata rulman imalatcısı... Isuzu, Mitsubishi, Hyundai, Kia, Mazda, Toyota, Subaru, Hino, Honda, Nissan gibi birçok marka otomotiv ve kamyon, kamyonet için debriyaj baskı balata rulman set imalatı yapmaktadır.

2,700.20 TL
+
2,700.20 TL
+
2,500.95 TL
+
1,450.75 TL
+
1,900.50 TL
+
1,500.69 TL
+
2,400.15 TL
+
2,900.46 TL
+
2,800.20 TL
+
2,800.20 TL
+
1,500.40 TL
+
1,800.90 TL
+
1,400.25 TL
+
1,300.55 TL
+
1,400.25 TL
+
2,700.20 TL
+
4,200.95 TL
+
1,400.25 TL
+
1,400.28 TL
+
1,150.63 TL
+
2,400.00 TL
+
4,400.20 TL
+
977.78 TL
+
973.10 TL
+
669.53 TL
+
2,000.34 TL
+
2,000.69 TL
+
1,390.05 TL
+
904.94 TL
+
1,047.85 TL
+
1,323.09 TL
+
1,761.84 TL
+
2,700.56 TL
+
1,047.57 TL
+
1,900.90 TL
+
3,900.75 TL
+
3,900.75 TL
+
5,700.15 TL
+
4,000.13 TL
+
1,100.10 TL
+
2,150.56 TL
+
2,700.45 TL
+
1,100.69 TL
+
1,418.80 TL
+